Математика 10-11. Короткий курс

Увага! Використано матеріали розміщені на сайті Освітній портал Академія http://zno.academia.in.ua/ та Освіта.ua http://osvita.ua
Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 11 клас. 2014р. Частина 1. Частина 2.(авт. А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонський, М.С.Якір (за редакцією М.І.Бурда)).


Шановні користувачі блогу. Доступ до форм за замовчуванням надано усім користувачам автоматично. Результат Ви отримаєте після проходження тесту.

Шановні колеги. Якщо Ви маєте бажання проаналізувати відповіді Ваших учнів, надішліть лист на адресу sashaterletskyi@gmail.com і я на Вашу адресу надішлю посилання на електронний журнал. Необхідною умовою для роботи з електронним журналом є наявність у Вас облікового запису в Google.


ТЕОРЕТИЧНИЙ КУРС
1.1 Функції, їхні властивості та графіки
1.2 Степенева функція
1.3 Тригонометричні функції
1.4 Тригонометричні рівняння
1.5 Похідна та її застосування
1.6 Показникова функція
1.7 Логарифмічна функція
1.8 Інтеграл та його застосування
1.9 Елементи комбінаторики
1.10 Початки теорії ймовірностей
1.11 Елементи математичної статистики
*********************************************************************
2.1 Паралельність прямих та площин в просторі
2.2 Перпендикулярність прямих та площин в просторі
2.3 Координати в просторі
2.4 Вектори в просторі
2.5 Многогранники
2.6 Тіла обертання

ПРАКТИЧНИЙ КУРС
1.1 Функції, їхні властивості та графіки
1.1.1 Область визначення та область значень функції Відповідь 1 Відповідь 2
1.1.2 Точки на графіку Відповідь 1 Відповідь 2
1.1.3 Проміжки зростання (спадання) функції Відповідь
1.1.4 Періодичність функції Відповідь
1.1.5 Парність функції Відповідь
1.1.6 Графіки функцій Відповідь
1.1.7 Перетворення графіків функції Відповідь 1 Відповідь 2
1.1.8 Обернені функції Відповідь
1.2 Степенева функція
1.2.1 Властивості кореня Відповідь 1 Відповідь 2
1.2.2 Дії з коренями Відповідь 1 Відповідь 2
1.2.3 Обчислення кореня Відповідь 1 Відповідь 2
1.2.4 Властивості степеня Відповідь 1 Відповідь 2
1.2.5 Дії з степенями Відповідь 1 Відповідь 2
1.2.6 Степенева функція Відповідь 1 Відповідь 2
1.2.7 Степеневі рівняння Відповідь
1.2.8 Ірраціональні рівняння Відповідь 1 Відповідь 2
1.3 Тригонометричні функції
1.3.1 Тригонометричні функції Відповідь 1 Відповідь 2
1.3.2 Основні тригонометричні тотожності Відповідь 1 Відповідь 2
1.3.3 Формули зведення Відповідь 1 Відповідь 2
1.3.4 Формули подвійного кута Відповідь 1 Відповідь 2
1.3.5 Формули суми та добутку Відповідь 1 Відповідь 2
1.4 Тригонометричні рівняння
1.4.1 Обернені тригонометричні функції Відповідь
1.4.2 Рівняння sinx = a Відповідь 1 Відповідь 2
1.4.3 Рівняння cosx = a Відповідь 1 Відповідь 2
1.4.4 Рівняння tgx = a Відповідь
1.4.5 Тригонометричні рівняння Відповідь 1 Відповідь 2
1.4.6 Тригонометричні нерівності Відповідь
1.5 Похідна та її застосування
1.5.1 Таблиця похідних Відповідь 1 Відповідь 2
1.5.2 Похідна добутку, частки Відповідь
1.5.3 Похідна складеної функції Відповідь
1.5.4 Значення похідної в точці Відповідь 1 Відповідь 2
1.5.5 Критичні точки функції Відповідь
1.5.6 Проміжки зростання (спадання) функції Відповідь 1 Відповідь 2
1.5.7 Точки максимуму (мінімуму) функції Відповідь 1 Відповідь 2
1.5.8 Рівняння дотичної до графіка функції Відповідь 1 Відповідь 2
1.5.9 Фізичний зміст похідної Відповідь
1.6 Показникова функція
1.6.1 Показникова функція Відповідь 1 Відповідь 2
1.6.2 Найпростіші показникові рівняння Відповідь 1 Відповідь 2
1.6.3 Показникові рівняння Відповідь 1 Відповідь 2
1.6.4 Найпростіші показникові нерівності Відповідь 1 Відповідь 2
1.6.5 Показникові нерівності Відповідь 1 Відповідь 2
1.7 Логарифмічна функція
1.7.1 Означення логарифма Відповідь 1 Відповідь 2
1.7.2 Властивості логарифма Відповідь 1 Відповідь 2 Відповідь 3 Відповідь 4
1.7.3 Логарифмічна функція Відповідь 1 Відповідь 2
1.7.4 Найпростіші логарифмічні рівняння Відповідь
1.7.5 Логарифмічні рівняння Відповідь 1 Відповідь 2
1.7.6 Найпростіші логарифмічні нерівності Відповідь 1 Відповідь 2
1.7.7 Логарифмічні нерівності Відповідь 1 Відповідь 2
1.8 Інтеграл та його застосування
1.8.1 Первісна Відповідь
1.8.2 Властивість первісної Відповідь
1.8.3 Застосування первісної Відповідь 1 Відповідь 2 Відповідь 3 Відповідь 4
1.8.4 Інтеграл Відповідь 1 Відповідь 2
1.8.5 Властивості інтеграла Відповідь 1 Відповідь 2
1.8.6 Площа криволінійної трапеції Відповідь
1.9 Елементи комбінаторики
1.9.1 Комбінаторика Відповідь 1 Відповідь 2
1.10 Початки теорії ймовірностей
1.10.1 Ймовірність Відповідь 1 Відповідь 2
1.11 Елементи математичної статистики
1.11.1 Статистика Відповідь 1 Відповідь 2


*********************************************************************
2.1 Паралельність прямих та площин в просторі
2.1.1 Паралельність прямих та площин Відповідь
2.2 Перпендикулярність прямих та площин в просторі
2.2.1 Кут між прямою та площиною Відповідь
2.2.2 Відстань між прямою та площиною Відповідь 1 Відповідь 2
2.2.3 Двогранний кут Відповідь
2.3 Координати в просторі
2.3.1 Координати точки Відповідь
2.3.2 Координати середини відрізка. Відстань між точками Відповідь
2.3.3 Рівняння кола Відповідь
2.4 Вектори в просторі
2.4.1 Координати вектора Відповідь
2.4.2 Довжина (модуль) вектора Відповідь
2.4.3 Колінеарність векторів Відповідь
2.4.4 Дії з векторами Відповідь
2.4.5 Скалярний добуток векторів Відповідь
2.4.6 Операції над векторами, що задані графічно Відповідь
2.5 Многогранники
2.5.1 Призма Відповідь 1 Відповідь 2
2.5.2 Площа поверхні призми Відповідь 1 Відповідь 2
2.5.3 Об'єм призми Відповідь 1 Відповідь 2
2.5.4 Піраміда Відповідь
2.5.5 Площа поверхні піраміди Відповідь 1 Відповідь 2
2.5.6 Об'єм піраміди Відповідь 1 Відповідь 2
2.6 Тіла обертання
2.6.1 Циліндр Відповідь 1 Відповідь 2
2.6.2 Об'єм циліндра Відповідь
2.6.3 Конус Відповідь 1 Відповідь 2
2.6.4 Об'єм конуса Відповідь 1 Відповідь 2
2.6.5 Куля Відповідь


*********************************************************************
3.1 Числові послідовності
3.1.1 Арифметична прогресія Відповідь 1 Відповідь 2
3.1.2 Сума арифметичної прогресії Відповідь 1 Відповідь 2
3.1.3 Геометрична прогресія Відповідь 1 Відповідь 2
3.1.4 Нескінчена спадна геометрична прогресія Відповідь
3.2 Алгебра 7-9
3.2.1 Числа та вирази Відповідь 1 Відповідь 2
3.2.2 Перетворення виразів Відповідь
3.2.3 Рівняння Відповідь
3.2.4 Системи рівнянь Відповідь 1 Відповідь 2
3.2.5 Нерівності Відповідь 1 Відповідь 2
3.2.6 Нерівності Відповідь 1 Відповідь 2
3.2.7 Відсотки Відповідь 1 Відповідь 2
3.2.8 Задачі на відсотковий вміст Відповідь
3.2.9 Задачі на рух Відповідь 1 Відповідь 2
3.2.10 Задачі на роботу Відповідь 1 Відповідь 2
3.3 Планіметрія
3.3.1 Елементарні геометричні фігури Відповідь
3.3.2 Коло і круг Відповідь 1 Відповідь 2
3.3.3 Вписані та описані многокутники Відповідь 1 Відповідь 2
3.3.4 Трикутник Відповідь 1 Відповідь 2 Відповідь 3 Відповідь 4
3.3.5 Подібні трикутники Відповідь 1 Відповідь 2
3.3.6 Теорема Піфагора Відповідь 1 Відповідь 2
3.3.7 Прямокутний трикутник Відповідь 1 Відповідь 2
3.3.8 Теореми косинусів та синусів Відповідь 1 Відповідь 2
3.3.9 Площа Відповідь 1 Відповідь 2
3.3.10 Многокутники Відповідь
3.3.11 Паралелограм Відповідь 1 Відповідь 2
3.3.12 Прямокутник Відповідь
3.3.13 Ромб Відповідь 1 Відповідь 2
3.3.14 Квадрат Відповідь
3.3.15 Трапеція Відповідь 1 Відповідь 2 Відповідь 3 Відповідь 4

6 коментарів:

 1. Зразки написання відповідей: (-2/3;1)∪(1;+∞); у=2/(1-х)-2; у=3/(1-х); 2⁶√b/(³√b-4); х¹´⁶/(2х¹´⁶-3); 1 5/19; 1/√10; (-1)ᵏπ/6+πk;π/2+πn; (х²+4х)/(х+2)²; 2x³+e^(4x)/4-1/4

  ВідповістиВидалити
 2. Символи для запису відповідей (можна копіювати звідси).
  ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₀ √ ∪ ´ ᵏ ^

  ВідповістиВидалити
 3. Відповіді
  1. А де можна знайти відповіді до практичних завдань?

   Видалити
  2. Відповідь Ви отримаєте автоматично після проходження тесту

   Видалити
 4. Дуже дякую))))) Робота супер)))) Я користуюсь вашим сайтом завжди))) Респект!!!

  ВідповістиВидалити